"Dingen kunnen nog zo rotsvast zitten [...] zolang je zelf maar blijft bewegen kun je ze altijd weer veranderen. Eén stap opzij, een stapje van niks is genoeg en heel de wereld oogt anders. Een mens moet in het leven zijn eigen coulissen verplaatsen."
Uit: Vaslav van Arthur Japin.

Over José Leeflang

Hand op rug aanraking Haptonomie Leeflang

Haptotherapie

Onze persoonlijke geschiedenis ligt in ons lijf opgeslagen. Daarom kan het ook zo moeilijk zijn om te veranderen. De in ons lichaam verankerde gevoelservaringen kunnen maken dat we vast lopen. Je blijft dan in dezelfde cirkels ronddraaien. 

Haptotherapie biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in waar we vastlopen. Soms weten we dat wel in ons hoofd maar blijkt het in de praktijk toch moeilijk te veranderen. Ieder heeft bij aanleg zij eigen talenten en daaraan gekoppeld ook zijn eigen beperkingen. Dit, in combinatie met hoe er met ons wordt omgegaan in onze jeugd, bepaalt de gedragspatronen die we ontwikkelen. Deze gedragspatronen helpen om adequaat te reageren op verschillende situaties. De keerzijde is  dat ze kunnen leiden tot een eenzijdige ontwikkeling waardoor ze kunnen beperken. Als je bijvoorbeeld goed bent in het afstemmen op je omgeving bestaat het gevaar dat je kwijtraakt wat je zelf wilt en niet meer voor je zelf op kunt komen. Het andere uiterste is dat je heel goed weet wat je zelf wilt maar niet meer kunt afstemmen op je omgeving. Je mist flexibiliteit om samen te werken waardoor je telkens alleen komt te staan.

Directe aanraking en ervaringsoefeningen kunnen veel duidelijk maken over jezelf. Vaste patronen worden voelbaar en daarmee concreet. Gevoelens, die ten grondslag liggen aan de patronen, kunnen vrij komen. Het herkennen, doorvoelen, begrijpen en erkennen van deze gevoelens maakt dat er ruimte ontstaat, ruimte voor andere mogelijkheden in jezelf; ruimte voor jezèlf.

Is er sprake van een meer complexe, dieperliggende problematiek, dan kan het raadzaam zijn om een tweesporen beleid te volgen waarbij naast de haptotherapie ook een psycholoog of psychotherapeut betrokken is. Een benadering vanuit de cognitie (psychologisch traject) èn vanuit het voelen (haptotherapie) kunnen elkaar heel mooi aanvullen. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om eerst het ene traject te bewandelen voordat met het andere begonnen wordt. 

Meer over wanneer haptotherapie

Meer over de behandeling